Ziraat Bankası’nda hesabı olanlara duyurulur!

Türkiye’de Bankacılık Kanunlarına göre 10 yıldır faaliyet göstermeyen hesaplar YTM’ye devrediliyor. Ziraat Bankası, ilgili mevzuat gereği 2023 yılında devredilecek hesaplar için internet üzerinden de duyuru yaptı. Bu duyuruyu görmeyen kişilerin hesapları 2023 yılı içinde devredilebilir.

Hesabı Olan Kişiler Ne Yapmalı?

Kişiler, bankanın internet sitesinde düzenlenen arama motoruna Ad, Soyad ve talep edilen kişisel bilgilerini girerek zamanaşımı listesinde olup olmadıklarını öğrenebilirler. Listede adı bulunan müşterilerin en kısa sürede banka şubelerine giderek hesapları hakkında bilgi almaları gerekmektedir.

Banka Aracılığıyla Hangi Açıklama Yapıldı?

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre; Mevduat hesabı sahibinin hesabına ilişkin en son talebi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş ise Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aktarılır.

Zamanaşımına tabi mevduat hesapları listesinde isimleri bulunan müşterilerimizin transfer tarihinden hemen önce şubelerimize başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hesapların mudi adına YTM sorumluluğunda devredileceği belirtilmiştir.

Mevzuat Bu Konuda Ne Diyor?

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğine göre; Mevduat toplamakla görevli kuruluşlar, zamanaşımına uğramış yatırımları, zaman aşımına uğradıkları ayın sonuna kadar kişiler adına açılacak hesaplara aktarmakla yükümlüdürler.

Yatırım sahibinin başvuruda bulunması durumunda Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki bakiye, iade talebinde bulunan yatırımcının kayıtlı talebi üzerine iade edilir.

İletilecek dilekçede;

  • Yatırımcının kimlik numarasını içeren kimlik, mirasçı ise mirasçı belgesi,
  • İkametgah adresi
  • İade edilecek depozito bilgileri

Bulunmalıdır.

Hak sahibi tüzel kişi ise;

  • Tüzel kişi unvanı ve Vergi numarası
  • Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgileri ve imza beyannameleri
  • Tüzel kişiyi temsil yetkisini gösteren belge

yer alır.

Takas bankası ve MKK’nın alacakları iade talebinde bulundukları tarihten itibaren bir sonraki ayın 15’ine kadar yapılır. Transfer gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda ödeme bir sonraki iş günü yapılacaktır.

İade edilen hesap türleri; Cari hesap bir aracı kuruma bağlı ise yatırım hesabı bankadaki hisse senetleridir. Aktarılacak mevduat hesapları arasında hesabınız olup olmadığını öğrenmek için lütfen Ziraat Bankası web sitesinin ilgili bölümüne adınızı yazıp sorgulama yapınız.

Leave a Comment