Yetkililer Hitchcock baskınında 62 oyun makinesini ele geçirdi | Yerel Haberler

Bir narkotik soruşturması, Hitchcock Polis Departmanı ve Galveston County Şerif Ofisi arasında ortak bir çabayla Hitchcock’daki sekiz kişilik bir oyun odasına baskın yapılmasına yol açtı.

Bu sayfa Javascript gerektirir.

Premium içeriği okuyabilmeniz için Javascript gereklidir. Lütfen tarayıcı ayarlarınızda etkinleştirin.

kAm%96 D96C:77’D @77:46 [email protected]?5F4E65 E96 C2:5 [email protected] gicd 2]>]uC:52J 2E 2 82>6 [email protected]@> @? DE2E6 w:89H2J e[ @77:4:2=D D2:5]k^Am

kAm~77:46CD D6:K65 adet 82>:?8 >249:?6D 😕 E96 C2:5[ w:[email protected]< [email protected]=:46 r9:67 (:=>@? $>:E9 D2:5]k^Am

kAm“~FC :?:E:2= :?G6DE:82E:@? H2D :[email protected] E96 FD6 @7 5CF8D[ DA64:7:42==J >6E92>A96E2>:?6 3J [email protected]?D[” D96C:77’D @77:46 {E] $92H? {@K:42 D2:5]k^Am

kAm“qFE H6 D2H E92E E96D6 >249:?6D H6C6 A2J:?8 @FE 3:8 DF>D @7 >@?6J]%9:D 82>6 [email protected]@> H2D @A6? @G6C?:89E[ [email protected] :E H2D 2 A=246 [email protected] [email protected]?D [email protected] 7665 5:776C6?E 255:4E:@?D]”k^Am

kAm’:[email protected] [email protected] >249:?6D[ [email protected]>>@?=J 42==65 6:89E\=:?6CD[ 92G6 @A6C2E65 @? E96 =:?6 @7 =682=:EJ [email protected] 564256D] [email protected] 82>3=:?8 86?6C2==J 😀 :==682= 😕 %6I2D[ 2 `hhd =2H [email protected] 82>6D @7 492?46 :7 @[email protected] 5:5?’E @776C AC:K6D [email protected] >@C6 E92? Sd @C `_ E:>6D E96 2>@F?E @7 2 36E 😕 2 D:?8=6 A=2J[ H9:496G6C H2D =6DD]k^Am

kAm|2?J @A6C2E:@?D 4:C4F>G6?E E96 =2H [email protected] E96 “7FKKJ 2?:>2= [email protected]@[email protected]=6[” ?2>65 3642FD6 @[email protected] @?46 4=2:>65 [email protected] @776C @?=J DEF7765 2?:>2=D 2?5 @E96C 4962A [email protected]=EJ AC:K6D[ 3FE [email protected] @776C [email protected]=:?6 [email protected]@?D[ [email protected]@5 :E6>D 2?5 8:7E 46CE:7:42E6D[ [email protected]:?8 E96 DE2E6 @7 %6I2D]k^Am

kAm|249:?6D 2E E96 C2:565 82>6 [email protected]@> H6C6 A2J:?8 @FE 9F?5C65D [email protected]@FD2?5D @7 [email protected]==2CD[ H:E9 E96 H:??:?8D [email protected]:?8 @FE 2E Sd[___[ {@K:42 D2:5]k^Am

kAm“(6 2C6 [email protected]:?8 2== E92E H6 42? [email protected] [email protected] [email protected]=G6 4C:>6 😕 [email protected]? [email protected]?EJ[ DA64:7:42==J 😕 w:[email protected]<[” $>:E9 D2:5]k^Am

kAmr92C86D H6C6 A6?5:?8 uC:52J 2D E96 :?G6DE:82E:@? [email protected]?E:?F65[ @77:46CD D2:5]k^Am

İz Harris: 409-683-5247; Daily News galvnews.com veya Twitter’da TraceH_news

Leave a Comment