Υγεία και ασφάλεια σε σχέση με την εργασία με δέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Υγεία και ασφάλεια σε σχέση με την εργασία με δέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Υγεία και ασφάλεια σε σχέση με την εργασία με δέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η καλλιέργεια, η φροντίδα και η εκμάθηση για τα δέντρα και άλλα ξυλώδη φυτά αποτελούν μέρος του επαγγέλματος που είναι γνωστό ως δενδροκομία. Δημόσια πάρκα, ατομικές κατοικίες και επιχειρηματικές επιχειρήσεις απασχολούν δενδροκόμους. Επειδή πρέπει να εργάζεστε συχνά σε ύψη και να χρησιμοποιείτε εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως αλυσοπρίονα και ξυλοκόπτες, αυτό το επάγγελμα είναι σωματικά απαιτητικό.

Ως αποτέλεσμα, οι δενδροκόμοι αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όπως πτώση, επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες και τραυματισμό από εργαλεία. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων στη δενδροκομία, έχουν θεσπιστεί κανόνες και κανονισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κανονισμοί εργασίας σε ύψος του 2005 είναι από τους πιο σημαντικούς.

Αυτοί οι κανονισμοί απαιτούν κάθε εργασία που εκτελείται σε ύψος να σχεδιάζεται προσεκτικά, να επιβλέπεται και να εκτελείται από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η χρήση των κατάλληλων εργαλείων, όπως σκάλες, σκαλωσιές και μεμονωμένα συστήματα προστασίας από πτώση, όπως ιμάντες και σχοινιά ασφαλείας είναι μέρος αυτού. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι εργοδότες πρέπει επίσης να πραγματοποιούν αναλύσεις κινδύνου και να προσφέρουν στο προσωπικό τους την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση.

Καθημερινά, είτε κόβουν είτε κόβουν δέντρα, οι δενδροκόμοι λειτουργούν σε ύψη. Ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του επαγγέλματος ενός δενδροκόμου είναι η εργασία σε ύψος όπου οι πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο. Ως εκ τούτου, οι δενδροκόμοι πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις ασφαλείας και να τηρούν τους νόμους για να προστατευτούν.

Υγεία και ασφάλεια σε σχέση με την εργασία με δέντρα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου: Κανονισμοί

Οποιαδήποτε εργασία εκτελείται σε ύψος πρέπει να σχεδιάζεται, να επιβλέπεται και να εκτελείται από ειδικευμένα άτομα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Work at Height του 2005. Για τον εντοπισμό των κινδύνων και των κινδύνων της εργασίας, ο διευθυντής πρέπει να κάνει μια εκτίμηση κινδύνου. Στη συνέχεια, ο εργοδότης πρέπει να αναλάβει δράση για να διαχειριστεί και να μειώσει τους κινδύνους, όπως να παρέχει στον εργαζόμενο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εκπαίδευση και να επιβλέπει την εργασία για να διασφαλίσει ότι ολοκληρώνεται με ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα  Απόβλητα χειρουργικής δέντρων και η χρήση τους για καύσιμο βιομάζας

Οι δενδροκόμοι πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να προστατεύουν την ασφάλειά τους όταν εργάζονται σε ύψη. Παραδείγματα αυτού του εξοπλισμού περιλαμβάνουν σκάλες, σκαλωσιές και ατομικά συστήματα προστασίας από πτώση, όπως σχοινιά και ιμάντες ασφαλείας. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους τα κατάλληλα εργαλεία και να διασφαλίζουν ότι λειτουργούν καλά. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό και πόσο σημαντικό είναι. Μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, οι δενδροκόμοι πρέπει να προσέχουν πόσο ζωτικής σημασίας είναι να διατηρούν την ισορροπία και τη θέση του σώματός τους ενώ εργάζονται σε ύψος.

Είναι απαραίτητο να διατηρήσετε το κέντρο βάρους σας πάνω από τη βάση στήριξης και να αποφύγετε τις γρήγορες κινήσεις που θα μπορούσαν να σας βγάλουν εκτός ισορροπίας. Οι δενδροκόμοι πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την κόπωση και την αφυδάτωση, που μπορεί να βλάψουν την ικανότητά τους να παραμένουν ισορροπημένοι και να ανταποκρίνονται γρήγορα. Η εργασία με επικίνδυνα χημικά, συμπεριλαμβανομένων μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, μπορεί να είναι απαραίτητη για τους δενδροκόμους. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τον περιορισμό της έκθεσης σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και άλλες ενώσεις προσδιορίζεται στους Κανονισμούς Ελέγχου Επικίνδυνων για την Υγεία Ουσιών (COSHH) του 2002.

Εργαλεία & Εξοπλισμός Χειρουργικής Δέντρων

Οι δενδροκόμοι πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως γάντια, γυαλιά και αναπνευστήρες, και να είναι εξοικειωμένοι με και να χρησιμοποιούν επικίνδυνα προϊόντα. Οι εργοδότες πρέπει να διεξάγουν αναλύσεις κινδύνου και να εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου και έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων όταν χειρίζονται επικίνδυνα προϊόντα. Μερικοί τρόποι για να γίνει αυτό περιλαμβάνουν τη χρήση λιγότερο επικίνδυνων χημικών ουσιών, τη διδασκαλία των εργαζομένων πώς να τα χειρίζονται και να τα αποθηκεύουν και τη διασφάλιση ότι φορούν τα κατάλληλα ΜΑΠ. Ένας άλλος σημαντικός κίνδυνος στη δενδροκομία είναι η χρήση εξοπλισμού και εργαλείων. Αλυσοπρίονα, ξυλοκοπτές, μύλοι κολοβωμάτων και υπερυψωμένες πλατφόρμες είναι μερικά μόνο από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δενδροκόμοι. Οι Κανονισμοί περί Παροχής και Χρήσης Εξοπλισμού Εργασίας του 1998 ορίζουν ότι όλος ο εξοπλισμός δενδροκομίας πρέπει να είναι ασφαλής, να φροντίζεται επαρκώς και να υπόκειται σε τακτική επιθεώρηση.

Διαβάστε περισσότερα  Αφαιρέστε ένα δέντρο: Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι τα μέλη του προσωπικού έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και μπορούν να χειρίζονται μηχανήματα με ασφάλεια. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούν εργαλεία και εξοπλισμό, οι δενδροκόμοι κινδυνεύουν να κολλήσουν, να συνθλιβούν ή να ακρωτηριαστούν ένα άκρο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα ΜΑΠ, όπως μπότες ασφαλείας, γάντια και προστατευτικά ρούχα. Οι εργοδότες πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός είναι ασφαλής και ότι τα μέλη του προσωπικού γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν προφυλακτήρες και άλλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στον κλάδο της δενδροκομίας μπορούν να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού τους εκτός από τους κανόνες και τους κανονισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Αυτά είναι τα εξής: Για να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους πιο πρόσφατους κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν συχνά μαθήματα εκπαίδευσης και ανανέωσης.

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός ελέγχονται συχνά για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν και δεν έχουν ελαττώματα. Καθιερώνονται τακτικές υγειονομικές εξετάσεις για τον εντοπισμό καταστάσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα του εργαζομένου να κάνει τη δουλειά του με ασφάλεια. Για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας και δεν παραμελούνται στάδια, χρησιμοποιούνται λίστες ελέγχου και διαδικασίες. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εγγυάται ότι τα μέλη του προσωπικού είναι έτοιμα να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης καταστροφής.

Επικίνδυνες ουσίες

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας στη δενδροκομία είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Στην εργασία, οι δενδροκόμοι εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους, όπως πτώση, επαφή με επικίνδυνα υλικά και τραυματισμός από εξοπλισμό και όργανα. Αρκετοί νόμοι και πρότυπα, όπως το Κανονισμοί εργασίας σε ύψος του 2005οι Κανονισμοί Ελέγχου Επικίνδυνων για την Υγεία Ουσιών (COSHH) του 2002 και οι Κανονισμοί Προμήθειας και Χρήσης Εξοπλισμού Εργασίας του 1998, έχουν θεσπιστεί για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Διαβάστε περισσότερα  Το καλύτερο δέντρο για τον κήπο σας το 2021

Εκτός από αυτούς τους κανονισμούς, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν μια σειρά από άλλες ενέργειες για να εγγυηθούν την υγεία και την ασφάλεια του εργατικού τους δυναμικού, όπως εκπαίδευση ρουτίνας, επιθεωρήσεις εξοπλισμού, υγειονομικούς ελέγχους, λίστες ελέγχου και διαδικασίες και σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Πραγματοποιώντας αυτές τις ενέργειες, μπορούμε να συμβάλουμε στη διασφάλιση ότι οι δενδροκόμοι μπορούν να εκτελούν τα κρίσιμα καθήκοντά τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.


Το άρθρο γράφτηκε από τον Peter Arnold.

Πηγή άρθρου: